321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ภาพกิจกรรม

โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน

10662023 1004456516235772 541423380185562399 o โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน "จัดห้องสมุดโรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู 2500)" ระหว่างวันที่ 22 - 24 ธ.ค. 57

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีถวายพานพุ่ม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

p1201 4 ธ.ค. 57 พิธีถวายพานพุ่ม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการรักราษฏร์ รักษ์แผ่นดินสืบสานแนวทางพระราชดำริ

IMG 0120 resizeโครงการรักราษฏร์ รักษ์แผ่นดินสืบสานแนวทางพระราชดำริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่่องในวันพระราชสมภพ ครบรอบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 พิธีเปิด ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.00 น.

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

นิทรรศการ ด้วยความรัก ด้วยภักดี

p571202 เชิญชมนิทรรศการ "ด้วยความรัก ด้วยภักดี" ระหว่างวันที่ 27 พ.ย. - 12 ธ.ค.57 ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักเรียนและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเขียนข้อความถวายพระพร และชมนิทรรศการผ่านหนังสือ POP-UP "เพียงพ่อ ก็พอเพียง" ณ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดห้องสมุดสร้างสุข

24633 พิธีเปิดห้องสมุดสร้างสุข มหาวิทยาลัยเทพสตรี วันที่่ 17 ก.ย. 57 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องโถงจัดนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...