321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โครงการ "Library online Tour"

p64112207

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัด กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โครงการ "Library online Tour" ให้กับนักเรียนชั้น ม. 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี 2564 โดยร่วมกิจกรรมผ่านช่องทาง http://zoom.us/my/aritctru (Personal Meeting ID : 9166240816 และ Passcode : aritctru) ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เมื่อวันที่ 22-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.20-16.00 น. ในรูปแบบกิจกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบออนไลน์ zoom และ Live on Youtube

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม Librarians Talk Online กระทง DIY จากวัสดุธรรมชาติ

n64111901

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัด Librarians Talk Online กระทง DIY จากวัสดุธรรมชาติ พบกับกิจกรรมวันลอยกระทง เรื่องราวประวัติวันลอยกระทง ต้นกำเนิดนางนพมาศ และกิจกรรม DIY ประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ  ทาง Facebook live https://www.facebook.com/library.tru วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30

 

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 7/2564

p641029102

อ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 7/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบออนไลน์  meet และระบบการประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี e-meeting วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมีระเบียบวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้

  • พิจารณารายงานผลการบริหารสำนักงานที่มีประสิทธิภาพตามรายงานข้อมูลและผลการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระยะ 12 เดือน (1 ตุลาคม 63 – 30 กันยายน 64)
  • ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก
อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม Librarians Talk Halloween

p641029201

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัด Librarians Talk Halloween 10 หนังสือชวนสยองขวัญต้อนรับวันฮาโลวีน  พร้อมแนะนำหนังสือชวนขนหัวลุก เล่มไหนจะโดนใจเพื่อนๆ มากที่สุด พบกับเกม Trick or Treat เรื่องนี้จริงหรือหลอก ลุ้นรับของรางวัลสุดน่ารัก ทาง Facebook live https://www.facebook.com/library.tru วันศุกร์ ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30

 

อ่านเพิ่มเติม...

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยในรูปแบบออนไลน์

p64101904

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 อาจารย์ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์อาจารย์ปัญญ์ชลี เต่าทอง อาจารย์พิพัฒศรัณย์ โพธิ์บุญ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุนสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อ่านเพิ่มเติม...