321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

คั่นหนังสือก็ได้คั่นใจก็ดี

สำนักวิทยบริการฯ ใจดี แจกฟรีที่คั่นหนังสือสวยๆ น่ารักๆ มากมาย

  • นักอ่าน นักสะสมเตรียมตัวให้พร้อม
  • มาจับจองกันได้ที่บริเวณชั้น 1 มุมการ์ตูน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

n660120