321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ขอเชิญร่วมกิจกรรม OPEN LIBRARY TRU เปิดประตูคลังความรู้

สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม OPEN LIBRARY TRU เปิดประตูคลังความรู้ ในวันที่ 26 มกราคม 2566 ณ สำนักวิทยบริการฯ
โดยได้จัดให้มีกิจกรรม

 • นิทรรศการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
 • นิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • กิจกรรมรักษ์หนังสือที่เรารัก

** สำหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมครบ 3 ฐานการเรียนรู้จะได้รับใบประกาศนียบัตรทันที**

นอกจากกิจกรรมทั้ง 3 ฐานแล้วยังมีกิจกรรมฉายภาพยนตร์ โดย ลพรามาเรื่อง THE WORLD BEFORE YOUR FEET , FACES PLACES ถ่ายภาพเธอไว้ให้โลกจดจำ , COMING TO YOU

พร้อมทั้งจัดกิจกรรม...

 • กิจกรรมการอบรมรักษ์หนังสือที่เรารัก
  คุณสมบัติผู้สมัครเข้าอบรม
  เป็นผู้ที่มีความสนใจในกิจรรม แนะนำวิธีซ่อมหนังสือด้วยตนเองแบบง่าย ๆ และการดูแลหนังสือ
  รับจำนวนทั้งสิ้น 20 คน เริ่มอบรมตั้งแต่เวลา 09.00 – 1200 น.
  *** ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรเมื่อจบกิจกรรม
  *** รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14-25 มกราคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมในวันที่ 25 มกราคม 2566
  Website - http://library.tru.ac.th
  Facebook - https://www.facebook.com/library.tru
 • กิจกรรมการอบรมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย CANVA
  เริ่มอบรมตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.
  คุณสมบัติผู้สมัครเข้าอบรม
  เป็นผู้ที่มีความสนใจในการออกแบบงานประชาสัมพันธ์ ด้วย canva มีการอบรมทั้งระบบ Online และ Onsite โดยจะแจ้งห้องอบรม Online ในการประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมต่อไป
  ระบบ Onsite รับจำนวนทั้งสิ้น 20 คน
  *** ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรเมื่อจบกิจกรรม
  *** รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14-25 มกราคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมในวันที่ 25 มกราคม 2566
  Website - http://library.tru.ac.th
  Facebook - https://www.facebook.com/library.tru

n660117