321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ทดสอบความรู้และทักษะการเงินขั้นพื้นฐานของเยาวชนและประชาชนไทย

ตลาดหลักทรัพย์มารวย เชิญชวนทำแบบทดสอบออนไลน์ “ทดสอบความรู้และทักษะการเงินขั้นพื้นฐานของเยาวชนและประชาชนไทย” (มีทั้งหมด 18 ข้อ) โดยผู้ที่ทำแบบทดสอบดังกล่าวจะได้รับเกียรติบัตรแบบออนไลน์

เริ่มทำได้ตั้งแต่ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 และปิดระบบวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เวลา 23.59 น.

ทำแบบทดสอบความรู้ได้ที่

n651108