321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล EBSCO eBooks Academic collection

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล eBooks Academic collection ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 พฤศจิกายน 2565 ภายใต้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย หรือจากที่บ้านโดยผ่าน vpn

     eBook Academic Collection ซึ่งเป็นแพคเกจ eBooks เพื่อการบอกรับเป็นสมาชิกที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีรายชื่อ eBooks ที่ครอบคลุมสหสาขาวิชา ได้แก่ ศิลปะ ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ การศึกษา ศิลปะภาษา วรรณคดีวิจารณ์ การแพทย์ ศิลปะการแสดง ปรัชญา บทกวี รัฐศาสตร์ ศาสนา สังคมศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมและอื่น ๆ อีกมากมาย

URLhttps://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=e000tww

 n6509121