321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเทิดพระคุณของแม่ โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้

  1. การประกวดเรียงความ ประเภทนักเรียนระดับประถมศึกษา หัวข้อเรื่อง “สังคมไทยในมือแม่”
  2. การประกวดบทกลอน ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษา หัวข้อเรื่อง “หัวใจหนึ่งดวงในห้วงแห่งกาลเวลา”
  3. การประกวดเรื่องสั้น ประเภทนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป (ผู้เขียนตั้งชื่อเรื่องเองตามความเหมาะสม)

ส่งผลงานภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2241-2841,0-2241-5125 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.