321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมคอร์สอบรมออนไลน์ การทำการตลาดดิจิทัลเพื่อนักธุรกิจรุ่นใหม่ และเทคนิคการตกแต่งภาพเพื่อนำไปใช้ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา นักเรียน บุคลากร และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมอบรมออนไลน์ วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565  โดยเริ่มอบรมในเวลา 9.00 – 12.00 น. เรื่อง "การทำการตลาดดิจิทัลเพื่อนักธุรกิจรุ่นใหม่” ในส่วนของภาคบ่ายจะทำการอบรมในช่วงเวลา 13.00 น. – 16.00 น. ในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการตกแต่งภาพเพื่อนำไปใช้ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์” อบรมผ่าน Zoom Meeting และ Facebook Live เข้าร่วมอบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับใบประกาศนียบัตรหลังจากทำแบบทดสอบ

n6505101