321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Librarians Talk ประวัติศาสตร์ชาติไทย

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เชิญร่วมกิจกรรม Librarian Talk ประวัติศาสตร์ชาติไทย ทาง Facebook live https://www.facebook.com/library.tru วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 เป็นต้นไป

001