321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ขอเชิญชวนส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในโครงการประกวดภาพถ่ายกรมทางหลวงครั้งที่ 4

กรมทางหลวงได้จัดโครงการประกวดภาพถ่ายกรมทางหลวงครั้งที่ 4 หัวข้อ "มองทางผ่านเลนส์ 361 องศา" เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาโครงข่ายทางหลวง และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสะท้อนมุมมองในมิติต่างๆ ที่มีต่อกรมทางหลวงผ่านภาพถ่าย สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 15 มิถุนายน 2565 และจะประกาศผลการตัดสินภายในเดือนกรกฏาคม 2565

  • รายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.doh.go.th

n6502172