321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

การคืนเงิน 50% ค่าเทอมภาค 1/2564 ตามประกาศของรัฐบาล

การคืนเงิน 50% ค่าเทอมภาค 1/2564 ตามประกาศของรัฐบาล โดยรัฐบาลจะจัดสรรเงินคืนให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจำนวน 30% และมหาวิทยาลัยฯ จะนำเงินรายได้มาสมทบอีก 20% รวมเป็นเงินเพื่อคืนให้กับนักศึกษา 50% ของค่าเทอม 1/2564

n641027