321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

เชิญร่วมเข้าอบรมเพื่อช่วยการเรียนรู้และวิจัยผ่านเว็บของสำนักพิมพ์ SAGE Webinar on SAGE Campus and SAGE Research Methods

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เชิญร่วมเข้าอบรมเพื่อช่วยการเรียนรู้และวิจัยผ่านเว็บของสำนักพิมพ์ SAGE Webinar on SAGE Campus and SAGE Research Methods
สำนักพิมพ์ SAGE เชิญร่วมเข้าอบรมเพื่อช่วยการเรียนรู้และวิจัย Webinar on SAGE Campus and SAGE Research Methods โดยมีรายละเอียดดังนี้

Date : 2nd November 2021

Time : 9am – 11am (TH)

Objectives : Get the leads for SRM and SAGE Campus from the session.

Participants : Librarians, professors, researcher and users from all over Thailand.

Registration Link : https://bit.ly/thsrmsc21

Tentatively Agenda:
09:00am – 09:10am – Khun Kittipong from Books Promotion Introduction
09:10am – 10:30am – Rosalia & Khee Hiang Presentation
10:30am – 11am – Q & A

n6410202