321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ห้องสมุดข่าว Matichon e-Library

เชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ใช้งานห้องสมุดข่าว Matichon e-Library ห้องสมุดข่าว เป็นฐานข้อมูลกฤตภาคข่าวแบบออนไลน์ ให้ข้อมูลข่าวจากหนังสือพิมพ์ในประเทศไทย ในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)

  • สืบค้นข้อมูลได้ที่ URL : https://www.matichonelibrary.com/
  • ผู้ใช้บริการ สามารถติดต่อขอ User Name และ Password ได้ที่ กล่องข้อความเพจ : สำนักวิทยบริการฯ มรภ.เทพสตรี ได้เลยค่ะ

bmic