321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

เชิญชวนคัดเลือก E-book เพื่อนำมาใช้สำหรับการเรียนการสอนหรือเพื่อให้นักศึกษาค้นคว้า

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เชิญชวนคัดเลือก E-book เพื่อนำมาใช้สำหรับการเรียนการสอนหรือเพื่อให้นักศึกษาค้นคว้า โดยสามารถคัดเลือกได้จาก https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ot8Xn6gZdpXvNGvTXJwYniTFEWxoQUZsp3gXLbxR68k/edit?fbclid=IwAR3rG6FR-ceSA8z4S-djMKDRZS3TyUMrR5tkDqr6lkFnoFjWt695SyZu6ys#gid=1795162397

วิธีการเลือก

  1. คลิกเลือกในช่องคอลัมภ์ A (คลิกเลือกหนังสือ) หรือไฮไลท์สีลงบนหนังสือที่ต้องการ
  2. ดูรายการหนังสือที่ต้องการแล้ว ส่งเลข ISBN หรือชื่อหนังสือที่ต้องการ มาที่ e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  3. ใส่รายละเอียดผู้เลือกหนังสือในช่องสีเขียว (ชื่อผู้เลือก, เบอร์โทรติดต่อ)
  4. หากหนังสือเล่มไหนไม่สามารถจัดซื้อได้จะแจ้งให้ทราบตามรายละเอียดที่ให้ไว้

โดยสามารถร่วมคัดเลือกได้ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2564

n6407292