321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

How to Publish with Oxford Journals

เนื่องจากสำนักพิมพ์ Oxford University Press (OUP) จะจัดให้มีการบรรยายผ่านเว็บให้กับนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาเอก คณาจารย์ และนักวิจัยที่มีความสนใจที่จะตีพิมพ์ในวารสารของ OUP โดยวันเวลา และหัวข้อการบรรยาย ดังนี้

Title : “How to Publish with Oxford Journals”

  • How to turn your thesis into an article?
  • Differences between a thesis and an article?
  • How to write a manuscript
  • Types of journal manuscripts
  • How to select which journal you want to write for
  • How do you upload a manuscript on the OUP platform – Article submission process
  • The journal publishing cycle
  • What is Open Access – Kinds of Open Access

Date : Thursday, 5th August 2021

Time : 1.00pm – 3.00pm (IN/VN/TH time) (วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00-15.00 น. ตามเวลาประเทศไทย)

Topic : “How to Publish with Oxford Journals”

Registration page : https://attendee.gotowebinar.com/register/5051133744248837645

n640720