321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
สำนักพิมพ์ Annual Reviews แจ้งเปิดให้ใช้งานวารสาร Annual Reviews กับมหาวิทยาลัย หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในประเทศไทย ฟรี!! จนถึง 30 เมษายน 2563 30 มีนาคม 2563
การใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์จากภายนอกมหาวิทยาลัยโดยการเข้าใช้ผ่าน VPN TRU 27 มีนาคม 2563
ยืมต่อให้นะ 26 มีนาคม 2563
ชาวเทพสตรีร่วมมือ ร่วมใจก้าวผ่าน COVID-19 ไปด้วยกัน 26 มีนาคม 2563
ขอแจ้งปิดบริการทุกพื้นที่ 18 มีนาคม 2563
แนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดและการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 10 มีนาคม 2563
เชิญชวนผู้ที่สนใจทุกท่าน ร่วมกิจกรรมประดิษฐ์หน้ากากผ้า 09 มีนาคม 2563
รับการตรวจคัดกรองเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 05 มีนาคม 2563
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 03 มีนาคม 2563
สำนักวิทยบริการฯ แจ้งวันปิดบริการในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 20 กุมภาพันธ์ 2563