321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
กิจกรรม Halloween Week สุขสันต์วันฮาโลวีน ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2563 16 ตุลาคม 2563
นิทรรศการเปิดโลกประชาธิปไตย 06 ตุลาคม 2563
หนังสือเล่มไหนน่าสนใจ อย่ามองข้าม เราพร้อมหามาให้บริการเสมอ 01 ตุลาคม 2563
Smart E-Fund โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานแอปพลิเคชั่นของกองทุนสิ่งแวดล้อม 23 กันยายน 2563
สำนักพิมพ์ American Chemical Society (ACS) จะจัดให้มีการอบรมผ่านเว็บให้กับนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยที่มีความสนใจ 17 กันยายน 2563
สำนักพิมพ์ ProQuest จัดการอบรมการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ผ่าน webinars สำหรับลูกค้าในภูมิภาคอาเซียน 11 กันยายน 2563
นักศึกษาปี 1 อยากยืมหนังสือ แต่ไม่มีบัตรนักศึกษาแค่ 3 ขั้นตอน 20 สิงหาคม 2563
พบพระ พบธรรม กับ ห้องสมุดออนไลน์ ชุด หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ชุด 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต 05 สิงหาคม 2563
ขอเชิญชวนส่งบทเรียนออนไลน์เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 05 มิถุนายน 2563
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานตามโครงสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2562 18 พฤษภาคม 2563