321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
สำนักวิทยบริการฯ เปิดให้บริการตามเวลาปกติ ตั้งแต่ 1 พ.ย. 2564 เป็นต้นไป 19 ตุลาคม 2564
การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ScienceDirect 07 ตุลาคม 2564
มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ 23 กันยายน 2564
ห้องสมุดข่าว Matichon e-Library 18 กันยายน 2564
เชิญร่วมฟังบรรยายการใช้งานฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses Global 08 กันยายน 2564
จุลสารกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ENV.OCC 03 กันยายน 2564
สัมมนาออนไลน์ IGeLU (International Group of Ex Libris Users) 2021 Digital Conference 19 สิงหาคม 2564
วารสารวัฒนเทพ (วารสารรายปี ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564) 11 สิงหาคม 2564
แบบสอบถามความพึงพอใจคุณภาพการบริหารจัดการด้านการบริการ 11 สิงหาคม 2564
PQDT Day for MHESI Members 29 กรกฎาคม 2564