321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งมาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 05 มกราคม 2564
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี 2563 04 มกราคม 2564
มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๕) 04 มกราคม 2564
กำหนดมาตรการการจัดการเรียนการสอนในช่วงการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๔) 30 ธันวาคม 2563
มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ กำหนดมาตรการในการจัดการเรียนการสอน เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (ฉบับที่ ๓) 28 ธันวาคม 2563
ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการระบาดรอบใหม่ของเชื้อไวรัส Covid - 19 22 ธันวาคม 2563
กิจกรรมวันคริสต์มาส และวันปีใหม่ TRU LIBRARY 18 ธันวาคม 2563
แจ้งสำนักวิทยบริการฯ ปิดบริการในเดือนธันวาคม 2563 01 ธันวาคม 2563
TRU-Library Tour 01 ธันวาคม 2563
แจ้งสำนักวิทยบริการฯ ปิดบริการ 16 พฤศจิกายน 2563