321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Thailand UMAP Micro-Credential 18 พฤศจิกายน 2564
ประชาสัมพันธ์ ส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อเผยแพร่ในวารสารโรคเอดส์ 11 พฤศจิกายน 2564
ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานวิจัย บทความทางวิชาการ ในเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ 10 พฤศจิกายน 2564
บริการขอใช้หนังสือเร่งด่วน 02 พฤศจิกายน 2564
เอเปคน่ารู้ APEC 2022 THAILAND 01 พฤศจิกายน 2564
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน 01 พฤศจิกายน 2564
การคืนเงิน 50% ค่าเทอมภาค 1/2564 ตามประกาศของรัฐบาล 27 ตุลาคม 2564
ประชาสัมพันธ์การเพิ่มช่องทางสื่อสารการจัดหารายได้ของสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ฯ 26 ตุลาคม 2564
เชิญร่วมเข้าอบรมเพื่อช่วยการเรียนรู้และวิจัยผ่านเว็บของสำนักพิมพ์ SAGE Webinar on SAGE Campus and SAGE Research Methods 20 ตุลาคม 2564
ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูล Gale Health and Wellness 20 ตุลาคม 2564