321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
แผนกลยุทธ์การดำเนินการตามข้อกำหนดขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ 11 มกราคม 2565
ขอเชิญเข้าใช้งานฐานข้อมูล GALE A Cengage Company 05 มกราคม 2565
ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี 04 มกราคม 2565
มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 02 มกราคม 2565
ประกาศสำนักวิทยบริการฯ "แจ้งปิดบริการวันที่ 29 ธันวาคม 2564" 25 ธันวาคม 2564
โครงการประกวดคลิปวิดีโอ "บ้านเมืองสุจริต" โดย รัฐสภา ปี 2564 23 ธันวาคม 2564
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความวิชาการและบทความวิจัย และรายชื่อผู้ได้รับรางวัล 22 ธันวาคม 2564
การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล แบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษา 22 ธันวาคม 2564
Navanurak Tiktok: เสน่ห์ของงาน Craft & Culture & Nature 20 ธันวาคม 2564
สำนักพิมพ์ GALE มอบสิทธิ์การใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile จนถึง 31 ธันวาคม 2564 24 พฤศจิกายน 2564