321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๗ 12 เมษายน 2564
มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๖ 10 เมษายน 2564
บริการเครื่องพิมพ์งาน Double A fast print 09 เมษายน 2564
ขอเรียนเชิญร่วมพิธีถวายชัยมงคล และชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 01 เมษายน 2564
สำนักวิทยบริการฯ ขอแจ้งวันปิดบริการในเดือนเมษายน 2564 01 เมษายน 2564
ขอเชิญผู้ใช้บริการทุกท่าน ร่วมกิจกรรม Librarian's Talk ตอน ละคร OnAir 25 มีนาคม 2564
ประชาสัมพันธ์แผนแม่บทพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี 19 มีนาคม 2564
ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ 09 มีนาคม 2564
แจ้งสำนักวิทยบริการฯ ปิดบริการ 24 กุมภาพันธ์ 2564
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการบริจาคทรัพยากรสารสนเทศ 19 กุมภาพันธ์ 2564