321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
สำนักวิทยบริการฯ ขอแจ้งวันปิดบริการ 25 พฤษภาคม 2564
Librarians Talk แนะนำวิธีการเสนอซื้อหนังสือ และการขอใช้หนังสือเร่งด่วน 18 พฤษภาคม 2564
Librarians Talk กิจกรรมสัปดาห์ของนักเขียน และนักอ่าน 12 พฤษภาคม 2564
กิจกรรม Librarians Talk แซนวิชลดโลกร้อน กับ ARITC 06 พฤษภาคม 2564
ประกาศสำนักวิทยบริการฯ "แจ้งปิดบริการตั้งแต่วันที่ 5 - 28 พฤษภาคม 2564" 05 พฤษภาคม 2564
มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๙ 03 พฤษภาคม 2564
ขอเชิญผู้ใช้บริการทุกท่านรับชมสาธิตวิธีการโยคะเบื้องต้นง่ายๆ ระหว่างกักตัวอยู่บ้านช่วงโควิด-19 28 เมษายน 2564
ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล แบบออนไลน์ 27 เมษายน 2564
ประกาศสำนักวิทยบริการฯ "แจ้งปิดบริการตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2564" 16 เมษายน 2564
มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๘ 16 เมษายน 2564