321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
โครงการเผยแพร่ความรู้เอกลักษณ์ และศิลปวัฒนธรรมไทย 28 มกราคม 2557
สำนักวิทยบริการฯ ขออภัยในความไม่สะดวก ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2557 02 มกราคม 2557
นิทรรศการ วิถีชีวิตชาติพันธุ์มอญ และของดีท้องถิ่นลพบุรี 17 ธันวาคม 2556
บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-books) 28 พฤศจิกายน 2556
ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักเรียน เสนอรายชื่อหนังสือภาษาไทย 21 พฤศจิกายน 2556
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 21 พฤศจิกายน 2556
ระเบียบการใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2556 20 พฤศจิกายน 2556
แจ้งเปิดทดลองให้ใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Books24x7 15 ตุลาคม 2556
แจ้งเตือน หนังสือครบกำหนดส่งสำหรับอาจารย์ 15 ตุลาคม 2556
สำนักวิทยบริการฯ ปรับเปลี่ยนเวลาเปิดให้บริการ 10 ตุลาคม 2556