321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
กิจกรรมมหกรรมคนสร้างสุข 08 กันยายน 2557
บริจาคหนังสือเก่าคัดออก 03 กันยายน 2557
โครงการอบรมความรู้สารสนเทศท้องถิ่น 04 สิงหาคม 2557
สำนักวิทยบริการฯ ปรับปรุงอาคาร 02 กรกฎาคม 2557
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ และรับประทานอาหาร เนื่องในพิธีทำบุญสำนักวิทยบริการฯ 30 พฤษภาคม 2557
แนะนำฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service (EDS) 16 พฤษภาคม 2557
ประกาศ.. สําหรับผู้เข้าร่วมอบรมการดําเนินงานเทคนิคและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 26 มีนาคม 2557
สำนักวิทยบริการฯ ปรับเปลี่ยนเวลาเปิดให้บริการระหว่างปิดภาคเรียน 26 มีนาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 21 มีนาคม 2557
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินงานเทคนิคห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 05 มีนาคม 2557