321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
ผลการคัดเลือกบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564 10 พฤษภาคม 2565
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมคอร์สอบรมออนไลน์ การทำการตลาดดิจิทัลเพื่อนักธุรกิจรุ่นใหม่ และเทคนิคการตกแต่งภาพเพื่อนำไปใช้ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 10 พฤษภาคม 2565
เชิญร่วมสร้างความดีส่วนรวมกับโครงการ "นวัตกรรมรักษ์โลก" 10 พฤษภาคม 2565
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมคอร์สอบรมออนไลน์ การสร้าง Application อย่างง่ายด้วย THUNKABLE โดยไม่ต้องเขียน CODE 06 พฤษภาคม 2565
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะดิจิทัล ครั้งที่ 2 (5-31 พฤษภาคม 2565) 05 พฤษภาคม 2565
ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมบริจาคหนังสือและสื่อการเรียนสำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อส่งต่อให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดโบสถ์ 02 พฤษภาคม 2565
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมคอร์สอบรมออนไลน์ ทักษะภาษาจีนเบื้องต้นและประเพณีวัฒนธรรมจีนที่น่าเรียนรู้ 5-6 พ.ค. 65 02 พฤษภาคม 2565
การจัดการเรียนการสอนตามปกติ (On-Site) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.บป.) และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 26 เมษายน 2565
ประชาสัมพันธ์โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ 14 ประจำปีงบประมาณ 2565 08 เมษายน 2565
ขอเชิญเข้าร่วมในพิธีถวายพระพร และเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 31 มีนาคม 2565