321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
โครงการ “Touchless : Read More - รักษาระยะ อ่ า น” อ่าน E-BOOK และฟัง Audio Book ฟรี 02 กรกฎาคม 2564
สำนักวิทยบริการฯ แจ้งขยายเวลาการส่งหนังสือคืนได้จนถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 โดยไม่เสียค่าปรับ !!! 29 มิถุนายน 2564
ประชาสัมพันธ์ จุลสารช่อดอกปีบ ปีที่ 11 ฉบับที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนพฤษภาคม 2564 29 มิถุนายน 2564
มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 กำหนดปิดสถานที่ทำการเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 28 มิถุนายน 2564
ลงทะเบียนเข้ารับฟังการบรรยายผ่านเว็บไซต์เรื่อง Publish strategically for research impact using Web of Science 21 มิถุนายน 2564
หลักสูตรอบรมออนไลน์ ฟรี!! 16 มิถุนายน 2564
เปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Databases) “ ProQuest ONE Business ” 10 มิถุนายน 2564
การดูแลตนเองให้ห่างไกลมะเร็งเต้านม ในรูปแบบ New Normal 01 มิถุนายน 2564
ITB-ACS Virtual Talk on Water Research 25 พฤษภาคม 2564
Librarians Talk แนะนำและตอบปัญหา ข้อสงสัยเกี่ยวกับวารสารและนิตยสาร พร้อมทั้งวิธีการยืมวารสารและนิตยสาร 25 พฤษภาคม 2564