321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
แบบสอบถามความพึงพอใจคุณภาพการบริหารจัดการด้านการบริการ 11 สิงหาคม 2564
PQDT Day for MHESI Members 29 กรกฎาคม 2564
เชิญชวนคัดเลือก E-book เพื่อนำมาใช้สำหรับการเรียนการสอนหรือเพื่อให้นักศึกษาค้นคว้า 29 กรกฎาคม 2564
ขอเชิญรับฟังการบรรยายเรื่อง การนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้กับงานสำนักงาน 20 กรกฎาคม 2564
How to Publish with Oxford Journals 20 กรกฎาคม 2564
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายระยะเวลาการปิดสถานที่ทำการเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 18 กรกฎาคม 2564
ประชาสัมพันธ์จุลสาร EXCISE NEWSLETTER ของกรมสรรพสามิต 15 กรกฎาคม 2564
ขยายระยะเวลาการปิดสถานที่ทำการเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 15 กรกฎาคม 2564
การอบรมห้องสมุดกับกิจกรรมชดเชยคาร์บอน (ออนไลน์) 13 กรกฎาคม 2564
โครงการ Saphan Digital ขอเชิญเข้าร่วม Workshop ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย 08 กรกฎาคม 2564