321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
สำนักวิทยบริการฯ ขอแจ้งปิดบริการวันที่ 23-25 พ.ค. 2565 20 พฤษภาคม 2565
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมคอร์สอบรมออนไลน์ เทคนิคการออกแบบสื่อการสอนให้น่าสนใจด้วยโปรแกรม CANVA และ Gale Empowering Research ค้นคว้าฐานข้อมูลอย่างมีสไตล์ เพื่องานวิจัยในแบบสมบูรณ์ 17 พฤษภาคม 2565
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมคอร์สอบรมออนไลน์ เทคนิคการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านสื่อสมัยใหม่ 16 พฤษภาคม 2565
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมคอร์สอบรมออนไลน์ เทคนิคการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศบนหน้าเว็บไซต์ห้องสมุด 16 พฤษภาคม 2565
ผลการคัดเลือกบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564 10 พฤษภาคม 2565
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมคอร์สอบรมออนไลน์ การทำการตลาดดิจิทัลเพื่อนักธุรกิจรุ่นใหม่ และเทคนิคการตกแต่งภาพเพื่อนำไปใช้ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 10 พฤษภาคม 2565
เชิญร่วมสร้างความดีส่วนรวมกับโครงการ "นวัตกรรมรักษ์โลก" 10 พฤษภาคม 2565
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมคอร์สอบรมออนไลน์ การสร้าง Application อย่างง่ายด้วย THUNKABLE โดยไม่ต้องเขียน CODE 06 พฤษภาคม 2565
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะดิจิทัล ครั้งที่ 2 (5-31 พฤษภาคม 2565) 05 พฤษภาคม 2565
ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมบริจาคหนังสือและสื่อการเรียนสำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อส่งต่อให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดโบสถ์ 02 พฤษภาคม 2565