321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
เชิญร่วมฟังบรรยายการใช้งานฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses Global 08 กันยายน 2564
จุลสารกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ENV.OCC 03 กันยายน 2564
สัมมนาออนไลน์ IGeLU (International Group of Ex Libris Users) 2021 Digital Conference 19 สิงหาคม 2564
วารสารวัฒนเทพ (วารสารรายปี ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564) 11 สิงหาคม 2564
แบบสอบถามความพึงพอใจคุณภาพการบริหารจัดการด้านการบริการ 11 สิงหาคม 2564
PQDT Day for MHESI Members 29 กรกฎาคม 2564
เชิญชวนคัดเลือก E-book เพื่อนำมาใช้สำหรับการเรียนการสอนหรือเพื่อให้นักศึกษาค้นคว้า 29 กรกฎาคม 2564
ขอเชิญรับฟังการบรรยายเรื่อง การนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้กับงานสำนักงาน 20 กรกฎาคม 2564
How to Publish with Oxford Journals 20 กรกฎาคม 2564
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายระยะเวลาการปิดสถานที่ทำการเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 18 กรกฎาคม 2564