321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,  •                   อำเภอเฉลิมพระเกียรติ : สวนพฤกษ์ศาสตร์พุแค
  •  
                            botanical                          สวนพฤกษ์ศาสตร์พุแค ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตามถนนพหลโยธินช่วงสระบุรี-ลพบุรี หรือจากตัวเมืองสระบุรีขึ้นไปทางทิศเหนือประมาณ 16 กิโลเมตร กรมป่าไม้ได้จัดสร้างขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2484 เป็นต้นมา ในบริเวณสวนพฤกษ์ศาสตร์พุแคจะมีน้ำพุขึ้นมาจากใต้พื้นดินจึงเรียกกันว่า "พุแค" ซึ่งชาวบ้านและหน่วยงานราชการของจังหวัดสงวนไว้เป็นพื้นที่ป่า เป็นสถานที่ที่มีการรวบรวมพันธุ์ไม้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศไว้เป็นจำนวนมาก และยังเป็นแหล่งศึกษาพันธุ์ไม้นานาชนิดๆ
    ภายในเป็นพื้นที่กว้างขวางร่มรื่นด้วยพรรณไม้และสายธาร เหมาะแก่การใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ