321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,


  •                       อำเภอเฉลิมพระเกียรติ : ถ้ำศรีวิไล  •                  cavesri

                     ถ้ำศรีวิไล ตั้งอยู่บริเวณวัดถ้ำศรีวิไล ตำบลหน้าพระลาน อยู่ห่างจากตัวเมืองสระบุรีขึ้นไปทางเหนือประมาณ 22 กิโลเมตร เลยสวนพฤกษ์ศาสตร์พุแคขึ้นไปประมาณ 6 กิโลเมตร ภายในถ้ำศรีวิไล มีพระพุทธเนาวรัตน์ ศิลปะล้านนาที่งดงามน่าชมมาก นอกจากนั้นยังมีหินงอกหินย้อยอันเกิดจากการสร้างสรรค์ของธรรมชาตินับร้อยๆ ปี สวยงามตระการตา