321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,


  •              อำเภอเฉลิมพระเกียรติ : ถ้ำพุทธโสทอง (วิมานแก้ว)


  •              ถ้ำพุทธสุโสทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านหน้าพระลาน ตำบลหน้าพระลาน เป็นถ้ำหินสวยงาม มีสำนักสงฆ์บริเวณถ้ำพุทธสุโสทอง