321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,


  •             อำเภอเฉลิมพระเกียรติ : ถ้ำวิปัสสนาเนรมิต


  •            ถ้ำวิปัสสนาเนรมิต ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านคุ้งเขาเขียว ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นถ้ำหินงอกหินย้อย