321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,


  •                อำเภอวังม่วง : แก่งคันนา


  •                แก่งคันนา เป็นเกาะที่เกิดขึ้นมานานแล้ว กลางลำน้ำป่าสักบริเวณบ้านแสลงพัน ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง ชาวบ้านนิยมเรียกเกาะกลางน้ำเกิดตามธรรมชาตินี้ว่า "แก่งคันนา" ลักษณะของแก่งเป็นกรวดปนลานหินสีขาวสะอาดตามธรรมชาติ มีลำน้ำป่าสักไหลผ่านทุกด้าน บางด้านมีโขดหินและลานหินลาดลงสู่น้ำ ความยาวของแก่ง ประมาณ 20 เมตร