321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

  •            อำเภอวังม่วง : น้ำตกป่าลาด - หินดาด
  •            น้ำตกป่าลาด-หินดาด ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านป่าลานหินดาด ตำบลวังม่วง อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอวังม่วง ประมาณ 6 กม. มีน้ำตกหลายชั้นสวยงาม สภาพธรรมชาติ