321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

  •           อำเภอบ้านหมอ : ถนนพระเจ้าทรงธรรม หรือ ถนนฝรั่งส่งกล้อง
  •           ถนนพระเจ้าทรงธรรม เป็นถนนที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าทรงธรรม เมื่อเสด็จตรวจรอยพระพุทธบาททางเรือพระที่นั่งตามลำน้ำป่าสัก พอเสด็จมาถึงบริเวณท่าเรือ จึงได้เสด็จทรงช้างพระที่นั่งโดยมีพรานบุญเป็นผู้นำทางและเมื่อเสด็จกลับได้ให้แผ้วถางให้เรียบร้อย แล้วใช้เป็นถนนหลวง
             ในปัจจุบันถนนเส้นนี้เหลือร่องรอยให้เห็นอยู่ประมาณ 9 กิโลเมตร โดยเริ่มจากบริเวณเยื้องวัดสร่างโศก ช่วงกิโลเมตรแรกเป็นถนนดินที่ไม่ได้ใช้เป็นถนนอีกต่อไป ถัดจากส่วนนี้เป็นถนนลูกรังผ่านหลังวัดปัญจาภิรมย์ วัดหนองคณฑี ไปตัดกับถนนพระพุทธบาทบ้านหมอ บริเวณหน้าวัดกัลยาณบรรพต ผ่านหน้าศาลเจ้าพ่อเขาตกและพระตำหนักสระยอ เป็นถนนลูกรังและคอนกรีต ความกว้างของถนนที่แหลือ 6-8 เมตร