321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

  •      

             อำเภอบ้านหมอ : เมืองขีดขิน


  •          เมืองขีดหิน หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "เสนาราชนคร" ปัจจุบันเหลือเพียงเนินดินล้อมรอบ ตรงกลางเป็นโคกสูงเรียกว่า "โคกปราสาท" นอกจากนี้ยังเคยมีผู้ขุดค้นพบพระพุทธรูปนาคปรกได้ที่บริเวณท่าน้ำ ซึ่งกล่าวกันว่าเป็นท่าน้ำสำหรับกษัตริย์
    เมืองขีดขินนี้ ชาวบ้านเล่ากันต่อๆ มาว่าเป็นเมืองเมื่อครั้งพระรามมาปราบพนาสูรและได้ประทานที่ดินให้แก่หนุมานและสุครีพหนุมานครองกรุงละโว้ (ลพบุรี) สุครีพครองเมืองเสนาราชนครหรือขีดขิน