321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,


  •          อำเภอวิหารแดง : อ่างเก็บน้ำเขาแก้ว


  •         อ่างเก็บน้ำเขาแก้ว เป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติ อยู่หมู่ที่ 4 ตำบลคลองเรือ อยู่เชิงเขา มีความกว้าง 150 เมตร ยาว 250 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร มีน้ำตลอดทั้งปี ในบริเวณนี้มีดอกไม้และไม้ประดับปลูกอยู่โดยรอบร่มรื่นสวยงาม