321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,


  •           อำเภอวิหารแดง : บึงหนองโพธิ์

  •           บึงหนองโพธิ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านหนองโพธิ์ ตำบลหนองสรวง อยู่ห่างอำเภอวิหารแดง ประมาณ 500 เมตร เป็นบึงน้ำขนาดใหญ่ เนื้อที่ประมาณ 100 ไร่ ได้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับบริเวณรอบๆ บึงและเกาะกลาง เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน