321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

  •       อำเภอเสาไห้ : บึงโง้ง
  •      บึงโง้ง ตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเก่า อำเภอเส้าไห้ เป็นแหล่งน้ำทางธรรมชาติ มีเนื้อที่ประมาณ 90 ไร่ สามารถกักเก็บน้ำได้ตลอดทั้งปีมีทัศนียภาพสวยงามมาก ถือเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น ทางราชการได้สนับสนุนส่งเสริมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง