321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

 •          อำเภอเสาไห้ : วัดสมุหประดิษฐาราม
 •                                                                                   jadeetempsa
    
           วัดสมุหประดิษฐาราม
  อยู่ที่บ้านสวนดอกไม้ เขตอำเภอเสาไห้ เป็นวัดที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยใดไม่มีหลักฐานแน่ชัด แต่สถาปัตยกรรมตั้งแต่ด่านหน้ากุฏิสงฆ์และพระอุโบสถ ตลอดจนเจดีย์ด้านหลัง บ่งบอกว่าเป็นงานสมัยรัตนโกสินทร์ที่มีการผสมผสานระหว่างช่างไทยกับช่างจีน ภายในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังงดงามมาก *เชื่อกันว่าศาสนสถานแห่งนี้ เดิมเคยเป็นที่ตั้งจวนเจ้าเมืองสระบุรีและกลายเป็นศูนย์กลางปกครองของเมืองไปในที่สุด นอกจากสถาปัตยกรรมข้างต้นแล้ว ภายในวัดยังมีอาคารไม้เก่าแก่อีกหลายหลัง แต่ละหลังล้วนทรงคุณค่าทางสถาปัตยกรรมไทย แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าส่วนใหญ่อยู่ในสภาพทรุดโทรม
 •          
 •                                                                     bower
       
 •        ซุ้มทางเข้าและแนวกำแพงแก่าแก่
 • ในช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคมของทุก ๆ ปีจะมีการแข่งขันเรือยาวประเพณี