321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

     อำเภอเสาไห้ : วัดเขาแก้ววรวิหาร

  •      

                                                     jadeekhou
  •           วัดเขาแก้ววรวิหาร ตั้งอยู่ที่ตำบลต้นตาล อำเภอเสาไห้ ฝั่งขวาของแม่น้ำป่าสัก เมื่อสมัยสมเด็จพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสหัวเมือง เมื่อเสด็จมาถึงอำเภอสาวไห้ ได้โปรดให้ประทับพลับพลาบริเวณท่าหินลาดหน้าวัดเขาแก้ว ซึ่งเป็นสถานที่ สวยงาม สงบเงียบ จึงได้โปรดเกล้าฯให้บรูณปฏิสังขรณ์ เสร็จแล้วโปรดให้สถาปนาเป็นอารามหลวง สิ่งสำคัญของวัด ได้แก่ องค์พระเจดีย์สูงเด่นบนยอดเขา ลักษณะคล้ายเจดีย์ภูเขาทองที่กรุงเทพมหานคร เดิมพระเจดีย์มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงไทยงดงามมาก มียอดแหลม 5 ยอด คือ บริเวณตรงกลางพระเจดีย์หนึ่งยอด สูง 34 เมตร กับเจดีย์ทิศสี่ทิศ ลักษณะเป็นซุ้ม 4 ด้าน แต่ละซุ้มเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆ ที่สำคัญที่สุดคือ บรรจุพระบรมธาตุและพระธาตุสาวก วัดโดยรอบเจดีย์กว้าง 43.4 เมตร
  • บันไดทางขึ้นก่อด้วยอิฐเสริมเหล็ก ราวบันไดเป็นรูปลำตัวพญานาคหันหัวกลับไปทางด้านบน สร้างด้วยเศษกระเบื้องถ้วยชามหลากสีสันวิจิตรพิสดารมาก พระเจดีย์ที่เห็นปัจจุบัน เป็นการบูรณะขึ้นใหม่บนฐานเดิม เนื่องจากของเก่าได้ชำรุดพังเสียหายไปหมดแล้ว แต่ยังคงความสวยงามทางสถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน