321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

  •        อำเภอเสาไห้ : เสาร้องไห้  •                                                    saurong 


             เป็นเสาไม้ตะเคียนขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่ศาลเจ้าแม่ตะเคียน ภายในวัดสูง ห่างจากที่ว่าการอำเภอเสาไห้ประมาณ 500 เมตร ตามประวัติกล่าวว่า เมื่อครั้งสร้างกรุงเทพฯ ได้มีการเกณฑ์เสาที่มีลักษณะดีจากหัวเมืองต่างๆ เข้าไปเพื่อคัดเลือกเป็นเสาเอก
    มีตำนานเล่าขานกันว่า ครั้งนั้น มีเสาตะเคียนต้นหนึ่งลักษณะงดงามมาก ล่องมาทางแม่น้ำป่าสัก เมื่อไปถึงกรุงเทพฯ ปรากฏว่าได้มีการคัดเลือกเสาเอกไปเรียบร้อยแล้ว เสาตะเคียนเกิดน้อยใจ จึงล่องทวนน้ำจากกรุงเทพฯ จนมาถึงหน้าที่ทำการอำเภอเสาไห้ในปัจจุบันได้จมลงในน้ำ จากนั้นมาจะได้ยินเสียงร้องไห้ดังขึ้นเป็นระยะ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2501 ชาวบ้านจึงได้ทำพิธีอัญเชิญขึ้นจากแม่น้ำป่าสัก นำมาประดิษฐานไว้ที่วัดสูง ดังนั้นชาวบ้านพากันเรียกย่านนี้ว่า "ย่านเสาร้องไห้" ภายหลังเหลือเพียง "เสาไห้" ชื่อดั้งเดิมเรียกว่า "บ้านไผ่ล้อมน้อย"