321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

  •      อำเภอแก่งคอย : พระพุทธบาทน้อย

  •    

         พระพุทธบาทน้อย อยู่ที่บ้านพระพุทธบาทน้อย ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 20 กิโลเมตร ตั้งอยู่ในบริเวณวัดพระพุทธบาทน้อย เป็นพระพุทธบาทจำลองที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา ลักษณะรอยพระพุทธบาทจำลองลึกลงไปในดินกว้าง 1 ศอกเศษ ยาว 3 ศอก ตั้งอยู่ในหุบเขาหินปูน ซึ่งมีทัศนียภาพสวยงาม และเป็นที่เคารพสักการะของคนในท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป