321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

  •         อำเภอแก่งคอย : ถ้ำพระโพธิสัตว์ และถ้ำธรรมทัศน์

  •    


                                                       jadeetemp
                                                                 เจดีย์แบบประยุกต์ ในวัดพระโพธิสัตว์


  •       ตั้งอยู่ในบริเวณวัดถ้ำพระโพธิสัตว์ หมู่ที่ 3 บ้านป่า ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย ห่างจากตัวจังหวัดไปตามทางหลวงหมายเลข 2 หรือถนนมิตรภาพ สระบุรี-นครราชสีมา ประมาณ 32 กิโลเมตร มีทางแยกเข้าไปจากถนนมิตรภาพอยู่ด้านขวามือมีระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร
          ถ้ำนี้จัดเป็นถ้ำโบราณมาแต่ครั้งสมัยทวารวดี เนื่องจากภายในถ้ำนอกจากจะมีหินงอกหินย้อยอันเกิดจากการรังสรรค์ของธรรมชาติแล้ว ยังมีภาพจำหลักรูปพระโพธิสัตว์ศิลปะแบบทวารวดีปรากฏอยู่ และเป็นที่มาของชื่อ "ถ้ำพระโพธิสัตว์" ด้วย