321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

  •          อำเภอแก่งคอย : ผาเสด็จ


  •       ผาเสด็จ อยู่หมูที่ 5 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย ผาแห่งนี้จะอยู่ริมทางรถไฟซึ่งเป็นสถานีที่ 3 นับจากสถานีแก่งคอย หากเดินทางจากแก่งคอยไปนครราชสีมา ผาเสด็จมีลักษณะเป็นชะง่อนผาชะโงกง้ำออกมาในแผ่นดิน ขณะรถไฟแล่นผ่านรถไฟจะแล่นลอดใต้หน้าผา
    เมื่อ พ.ศ. 2438 ผาแห่งนี้มีจารึกพระปรมาภิไธยย่อ "จ.ป.ร." หมายถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ "ส.ผ." หมายถึงสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินี เมื่อครั้งที่ทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานกำลังใจแก่ผู้สร้างทาง