321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

  •          
                   อำเภอมวกเหล็ก : สวนรุกขชาติมวกเหล็ก
  •        

                          waterfallm

                ห่างจากตัวเมืองสระบุรี ไปตามถนนมิตรภาพประมาณ 37 กิโลเมตร ทางเข้าอยู่ฝั่งซ้ายมือ ตรงข้ามกับร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ องค์การส่งเสริมการเลี้ยงโคนมเขตอำเภอมวกเหล็ก หรือกึ่งกลางระหว่างอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี กับอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ประมาณ 375 ไร่ มีลำธารซึ่งมาจากต้นน้ำในป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ไหลผ่านลงสู่แม่น้ำป่าสักตามลำธารที่ไหลลงมาผ่านแก่งหินสูงชันทำให้น้ำที่ไหลลงมาเป็นชั้นๆ อยู่กลางกระแสลำธาร คือ "น้ำตกหมวกเหล็ก" มีสะพานแขวนไว้เพื่อการชมทัศนียภาพอันร่มรื่น ภายในถูกตกแต่งและจัดสรร ให้เหมาะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติ