321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,


  •           อำเภอพระพุทธบาท : ถ้ำเทพนิมิตธารทองแดง


  •          ถ้ำเทพนิมิตธารทองแดง ตั้งอยู่ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท เป็นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์มีวัดพุคำบรรพตตั้งอยู่บริเวณใก้ลเคียง