321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,


  •           อำเภอพระพุทธบาท :ธารทองแดง


  •           ธารทองแดง ตั้งอยู่ที่ ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท เป็นธารธรรมชาติ อยู่ห่างจากพระพุทธบาทประมาณ 3 กม. ต้นน้ำลำธารเกิดจากเขาธารทองแดง ในเขตอำเภอพระพุทธบาท แล้วไหลไปทางอำเภอหนองโดน ตามพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม 2 กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง โปรดให้สร้างพระตำหนักริมธาร ได้มีการขุดค้นพบท่อน้ำสามตาที่ริมลำธาร (ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานพระพุทธบาท) ท่อนี้เป็นข้อต่อเหมือนข้อต่อน้ำปัจจุบัน แต่ใหญ่กว่ามากเป็นท่อที่ทำด้วยทองแดงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 ซม. และในบริเวณธารทองแดงนี้ยังพบที่กั้นน้ำ ที่ระบายน้ำมาใช้ภายในพระตำหนักท้ายพิกุล เป็นเขื่อนก่ออิฐถือปูน ซึ่งเป็นซากโบราณ ที่สร้างมาแต่สมัยอยุธยา ปัจจุบันนี้ยังเห็นสภาพเป็นลำธารแต่ตื้นเขินมากแล้ว ที่ริมธารมีแนวเขื่อนก่ออิฐถือปูนปรากฏอยู่