321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,


  •            อำเภอพระพุทธบาท : อ่างแก้ว

  •            อ่างแก้ว อยู่ที่ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท สมเด็จพระนารายณ์มหาราช โปรดสร้างอ่างเก็บน้ำที่เชิงเขาพระพุทธบาท และก่อคันน้ำตามไหล่เขาให้น้ำฝนไหลลงไปอ่างเพื่อให้ประชาชนได้อาศัยใช้บริโภค