321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,  •              อำเภอพระพุทธบาท : ตำหนักสระยอ                                         church
  •                                                 พระอุโบสถเชิงช่างไทยและจีน

  •             ตำหนักสระยอ ตั้งอยู่ในเขตตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท สันนิษฐานว่า สมเด็จพระเจ้าปราสาททองโปรดฯ ให้สร้างในสมัยเดียวกับพระตำหนักธารเกษม เพื่อใช้เป็นพลับพลาที่ประทับระหว่างเสด็จพระราชดำเนินไปนมัสการพระพุทธบาท
    หลักฐานที่ปรากฏคือ ลักษณะฐานรากที่ก่อด้วยก้อนหินนำมาเรียงซ้อนต่อกันแล้วสอด้วยปูน คล้ายกับงานก่อสร้างพระตำหนักธารเกษม และตำหนักอื่นๆ ที่สร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย ซึ่งค้นพบในเขตอำเภอพระพุทธบาท