321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,


  •             อำเภอพระพุทธบาท : ตำหนักธารเกษม  •             ตำหนักธารเกษม ตั้งอยู่ที่ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท อยู่ห่างจากพระพุทธบาทประมาณ 3 กม. ปัจจุบันอยู่ในพื้นที่ของ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดสระบุรี อดีตเป็นตำหนักสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง โปรดฯ ให้สร้างเป็นที่ประทับเมื่อคราวเสด็จมานมัสการพระพุทธบาท บริเวณพระตำหนักอยู่ติดริมธารน้ำด้านใต้ของธารทองแดง เป็นที่ที่มีบรรยากาศทางธรรมชาติงดงามมาก พระตำหนักปัจจุบันกลายเป็นซากปรักหักพังหมดแล้ว เหลือเพียงซากฐานรากที่ก่อด้วยอิฐ ปูน ปรากฏอยู่