321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,


  •           อำเภอพระพุทธบาท : พระราชวังโบราณ (พระตำหนักท้ายพิกุล)


  •              kumpang
     
  •          พระราชวังโบราณ หรือพระตำหนักท้ายพิกุล ตั้งอยู่ที่ ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาทตั้งอยู่ติดกำแพงพระพุทธบาททางด้านทิศเหนือ พระราชวังนี้เป็นพระราชวังเก่าแก่ที่พระเจ้าทรงธรรมโปรดให้สร้างเป็นที่ประทับเวลาเสด็จมามนัสการรอยพระพุทธบาท พร้อมๆ กับการสร้าง ศาสนสถานภายในวัด ต่อมาได้ชำรุดหักพังเหลือเพียงกำแพง และฐานพระตำหนัก ฐานเกยช้าง-ม้า ต่อมาสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังขึ้นใหม่อีกครั้ง โดยให้สร้างทับลงบนฐานเดิม ปัจจุบันสิ่งก่อสร้างต่างๆ พังเสียหายไปหมดแล้วเหลือเพียงซากกำแพงที่บอกอาณาเขตพระราชวังเท่านั้น